O Nas Oferta Cennik Kontakt Outsourcing Księgowy   
 
Oferta
 
 • rejestracja i likwidacja działalności gospodarczej (KRS, EDG, GUS, US, ZUS, ...),
 • doradztwo księgowe,
 • business consulting,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • pomoc w opracowywaniu sprawozdań zarządu, uchwał, protokołów, zarządzeń, pism
 • pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu inwentaryzacji,
 • rozliczenia roczne,
 • prowadzenie akt pracowniczych, sporządzanie list płac, rozliczeń ZUS,
 • prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami,
 • sporządzanie biznesplanów,
 • sporządzanie dokumentacji do banków,
 • sprawozdawczość GUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • pomoc formalna w przygotowaniu się do audytu finansowego,
 • pomoc w opracowywaniu zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • przeprowadzanie analiz finansowych,

przeprowadzanie analiz upadłościowych na bazie Modelu A. Hołdy.


 

 


KANCELARIA BIZNESOWO-KSIĘGOWA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36,   32-800 Brzesko
Tel. 502 182 033
e-mail: biuro@kk-b.com.pl


© 2017 Studio Reklamy Max-Media Sp. z o.o.
www.max-media.com.pl