O Nas Oferta Cennik Kontakt Outsourcing Księgowy   
 
Cennik
 

Cena usług świadczonych przez Kancelarię Księgowo-Biznesową Sp. z o. o. ustalana jest indywidualnie z kontrahentem przy uwzględnieniu różnego rodzaju czynników generujących pracochłonność oraz zakres odpowiedzialności Kancelarii.

Na poziom ceny za obsługę księgową wpływają następujące czynniki:

 • rodzaj prowadzonej ewidencji (pełna księgowość, PKPiR, ryczałt ewidencjonowany)
 • zakres świadczonych usług,
 • ilość dokumentów przychodowo - kosztowych,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
 • miejsce świadczenia usług księgowych oraz sposób odbioru/dostarczania dokumentów księgowych.

Na poziom ceny za obsługę kadrową wpływają następujące czynniki:

 • zakres świadczonych usług,
 • ilość pracowników,
 • system wynagrodzeń pracowników.

W zakresie rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej cena uwarunkowana jest od:

 • rodzaju podmiotu gospodarczego (indywidualna działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka kapitałowa). W zakresie sporządzania biznesplanów cenę warunkuje:
 • rodzaj podmiotu gospodarczego (indywidualna działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka kapitałowa),
 • wielkość i zakres biznesplanu (biznesplan pełny, uproszczony),
 • rodzaj podmiotu na rzecz którego biznesplan jest sporządzany.

W zakresie analiz finansowych i upadłościowych cena uwarunkowana jest od:

 • rodzaju analizy (finansowa, upadłościowa),
 • zakresu analizy (ilość danych, ilość okresów czasowych),
 • rodzaju podmiotu na rzecz którego analiza jest sporządzana.

W zakresie innych usług, niż wymienione, cena jest ustalana indywidualnie w oparciu o pracochłonność związaną z ich wykonaniem.


 

 


KANCELARIA BIZNESOWO-KSIĘGOWA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36,   32-800 Brzesko
Tel. 502 182 033
e-mail: biuro@kk-b.com.pl


© 2017 Studio Reklamy Max-Media Sp. z o.o.
www.max-media.com.pl